women ministries

Regional Coordinator

Regional Coordinator: South Maharashtra Satara, Sangli, Kolhapur, Ratanagiri, Sindhudurg, Belgavi
Mrs. Deepa Satwekar, Nipani
Marathwada (1) Latur, Osmanabad, Nanded, Beed
Mrs. Jyoti Sakat, Solapur
Marathwada (2) Jalna, Aurangabad, Parbhani, Hingoli
Dr. Mrs. Rani Yangad, Aurangabad
North Maharashtra Jalgaon, Nasik, Dhule, Nandurbar
Mrs. Elizabeth Valavi, Jalgoan
Western Vidarbha Amravati, Yavatmal, Wardha, Washim, Akola, Buldana
Rev. Sandhya Salave, Amravati
Eastern Vidarbha Nagpur, Chandrapur, Gadchirolli, Bhandara, Gondia.
Mrs. Shaila Sakhare, Nagpur